Demokratik Toplum

  Demokratik toplum, temel haklar bakımından eşit, yönetim süreçleri ve kurumları toplumdaki bireylerin rızasına dayalı belirlenmiş, kısıtlı bir süre için yurttaşlar tarafından seçilen hesap verebilir ve meşru bir hükümet ile yönetilen ve hukuk devleti güvencesi ile yaşayan toplum idealidir.

Şüphesiz, alternatiflerine göre kıyaslandığında en insancıl yönetim biçimi demokrasidir. Bu anlamda demokrasinin tesisi ve korunması, hem bireylerin hem de toplumun genel faydası için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Demokrasi ve demokratik toplum idealinin tepeden inmeci bir yöntem ile uygulanması tarihte büyük çoğunlukla hüsran ile sonuçlanmıştır. O halde daha insancıl bir yaşam, demokrasinin toplum tarafından korunmaya şayeste bir değer olduğu fikrinin benimsenmesinden geçer.  

Change4Humanity kuruluş hedeflerinden biri de Demokrasinin bir değer olarak toplumdaki bireylerin muhayyilesinde şekil almasıdır.

Tarih boyunca, yer yüzünde her insanın doğuştan gelen dokunulmaz hakları olduğu fikri ancak geçtiğimiz iki yüzyıl içerisinde geçerli kabul edilmiş ve haklı bulunmuştur. Change4Humanity ailesi temel İnsan Haklarının herkes için eşit şekilde korunmasını vazgeçilmez bir değer olarak benimsemektedir.   

 Günümüzde temel İnsan Haklarının çerçevesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi dünya çapında bir çok devlet tarafından kabul edilmiş antlaşmalar ile belirlenmiştir. Bu hakların korunması ve uygulanmasını denetlemek amacı ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi faaliyet göstermektedir.

Demokrasi ve İnsan Haklarının bir toplumda tesisi elbette önem arz etmektedir ancak bu hedef başlı başına yeterli değildir. bu değerler inşa edildikten sonra güçlü mekanizmalarla korunmalı ve uygulanması denetlenmelidir. Bireysel ve toplumsal refahın temeli olan bu değerleri muhafaza eden ve denetleyen kurumların kendisi de Şeffaf ve denetlenebilir olmalı. Bu anlamda Kurumsal Şeffaflık her kademede uygulanabilir olmalı. Change4Humanity hedeflerinden biri de demokratik toplumun en değerli birimi olan vatandaşların, kurumsal şeffaflığın denetiminde aktif şekilde yer almasıdır.  

 

Dünyanın hemen her köşesinde yükselen popülizm, iç savaşlar, ekonomik çöküşler, küresel salgın ve bunun hayatlarımız üzerindeki ciddi sonuçlar ​barış ve refah içinde yaşamanın önemini bir kez daha hatırlattı. Dünyanın her yerinden insanlar bize barışın önemini kendi dillerinde anlatan videolarını gönderdiler. Bu videoyu oluşturmamıza yardım etmek için çaba sarfeden herkese teşekkür ederiz. Change4humanity ekibi olarak cinsiyet, ırk, din ve etnik kökene bakmaksızın dünya barışını desteklemenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

 

Aşağıda Demokrasi, İnsan Hakları ve Şeffaflık konularıyla alakalı çalışma yapan en büyük kuruluşların web sitelerini bulabilirsiniz 

Ekran Görüntüsü (10).png

Temel İnsan Hakları denilince akla gelen ilk kuruluş tabiki Birleşmiş Milletler ve özelde BM İnsan Hakları Komisyonu. Buradaki linke tıklayarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komisyonu resmi websitesini inceleyebilirsiniz

TI_logo.png
ADSASD_edited.jpg

İnsan Hakları ihlallerini inceleyen en önemli kuruluşlardan biri olan AMNESTY international kuruluşunun web sitesini buradaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ülkelere göre şeffaflık indeksi ve yolsuzluk ile mücadele alanında akla gelen en önemli kuruluş Transparency İnternational. Buradaki linke tıklayarak resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.

FH_logo.png

Sivil ve siyasi hakların gelişmesi ve korunması alanında çalışan Freedom house her yıl yayımladığı demokrasi indeksi ile dikkate değer bir kuruluş. linke tıklayarak web sitesine ulaşabilirsiniz

Ekran Görüntüsü (12).png

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnsan hakları ihlallerine karşı cezai müeyyide uygulama yetkilerine sahip nadir kuruluşlardan biridir. Şu an devam eden davalar ve en son çıkan kararlar için tıklayan